TWITTER FACEBOOK
| | | |

Sindirim Sistemi Sorunları

Gastrointestinal problemler çocuklarda sık hastalık sebebidir. Sık görülen şikayetler kusma, ishal veya kabızlık olabilir. Sık görülen hastalıklar ise gastroözafajeal reflü ve gastroenterit (mideyi ve ince bağırsakları tutan bir çeşit iltihaplı durum) olabilir.

sindirim.jpg (17 KB)